HOTLINE
helpdesk@4cubes.sk
+421 2 3301 4944
V pracovné dni 8:00 - 17:00

IT SOLUTIONS

for life and for business

Spoločnosť 4 Cubes poskytuje nasledovné služby pre prevádzkovanie Vašich IT systémov v dátovom centre v rámci virtuálnej serverovne - v cloude.

 • poskytujeme prenájom infraštruktúry dátového centra alebo jej častí – Infraštruktúrny hosting
 • poskytujeme prenájom výpočtového výkonu, úložiska dát – Virtuálny hosting
 • poskytujeme vykonávanie záloh a ich ochranu - Data protection
 • poskytujeme prevádzkovanie aplikácií – Aplikačný hosting
 • Presunom Vašich systémov do našej virtualizačnej Cloud platformy získate:
  • nižšie náklady na prevádzkovanie IT
  • garanciu výkonu a dostupnosti Vašich systémov (aplikácií)
  • voliteľne tvorbu zabezpečených záloh (zálohovanie do inej lokality, šifrovanie záloh)
  • jednoduchšiu správu (žiadne starosti s hardvérom, napájaním, chladením, strážením)
 • Dátové centrum pre cloud je prevádzkované:
  • na značkových serveroch
  • na virtualizačnej platforme VMware
  • s využitím archivačnej platformy Veeam (Veeam Cloud Provider)
  • voliteľne na platformách MS Windows alebo Linux
  • v dátovom centre s redundanciou pre napájanie, chladenie, s viacnásobným optickým pripojením na Internet, so samočinným protipožiarnym systémom, s monitoringom, s fyzickým zabezpečením, s kontrolou prístupu osôb a s ostrahou
  • na území Slovenskej republiky

Vaše požiadavky o informácie, resp. Vaše objednávky na prenájom virtuálneho servera zašlite na info@4cubes.sk