HOTLINE
helpdesk@4cubes.sk
+421 2 3301 4944
V pracovné dni 8:00 - 17:00

IT SOLUTIONS

for life and for business

Riešenia na kľúč

 • Návrh, dodávka, inštalácia a prevádzka komplexných IT systémov
 • Systémová integrácia pri dodávke a správe rozsiahlych IT riešení
 • Migrovanie IT systémov do virtuálneho prostredia a upgrade serverov aj aplikácií
 • Virtualizovanie IT systémov pre optimálne využitie kapacity serverov
 • Zálohovanie celých serverov alebo údajov pre ich rýchle obnovenie v prípade poruchy
 • Zabezpečenie IT systémov pred útokmi, pred poškodením alebo únikom údajov

Bezpečnosť a optimalizácia

 • Implementovanie bezpečných riešení pre pripojenie do Internetu pomocou prestupových zón
 • Aplikovanie bezpečnostných nastavení IT komponentov
 • Aplikovanie antispamovej ochrany pre Email systémy
 • Vypracovanie Bezpečnostných projektov a auditov bezpečnosti
 • Návrh konsolidácie a optimalizácie IT infraštruktúry a siete
 • Zavedenie GDPR - aplikovanie organizačných a technických opatrení, školenia, audit, podpora.
 • Plánovanie rozvoja a modernizácie IT systémov na najmodernejšie technológie

Starostlivosť a správa

 • Poskytovanie operatívnej servisnej podpory
 • Zabezpečenie opravy IT zariadení
 • Poskytovanie konzultačnej podpory v rámci hot-line
 • Preventívna údržba a kontrola spojená s riešením prípadných problémov
 • Prevádzka a správa IT systémov v rámci dátového centra
 • Profylaktika softvérového a hardvérového vybavenia počítačov
 • Konzultačné služby a školenia v oblasti informačných technológií

Ďalej poskytujeme služby v nasledovných oblastiach:

 • Vývoj a nasadenie aplikácií:
  • vývoj intranetových aplikácií
  • vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia
  • vývoj špecifických aplikácií (klient/server, ...)
  • vývoj databázových riešení
  • vývoj a dizajn web stránok
  • nasadenie virtualizačných systémov (VMware, Hyper-V)
  • nasadenie backup systémov (Veeam, ...)
  • nasadenie e-shop portálov
  • nasadenie CRM systémov pre zákaznícky systém
  • nasadenie CMS systémov pre publikačný systém
  • nasadenie helpdesk systému pre podporu ITIL procesov
  • nasadenie systémov pre dohľad IT komponentov
 • Správa a konzultácie pre:
  • serverové a desktopové operačné systémy (MS Windows, Linux, ...)
  • aplikácie (MS Exchange server, MS Active Directory, MS SharePoint, MS Dynamics, DNS server, Mobile Information Server, Conferencing Server, MS Office, ...)
  • databázy (MS SQL server, MySQL)
  • bezpečnostné systémy (Firewall)
  • zálohovacie a archivačné systémy
  • dátové siete (Cisco, ZyXEL, Dell, ...)
  • štruktúrované kabeláže